Vanliga skador vid skidåkning

De vanligaste skidskadorna är det som drabbar ledbanden. Ledband är i kroppen något som ska stabilisera en led och dessa löper från ben till ben över en led och sedan är det en sena som förbinder en muskel med ben. Detta ledband kan bli stukat, gå sönder till viss del eller så går det sönder helt och hållet, beroende på hur stor kraft som ledbandet drabbas av.

Andra vanliga skador som man kan få är olika former av mjukdelsskador. Det på grund av slag, skrubbsår eller skärskador. Det kan även ske allvarliga fall som kan se hjärnskakningar, skallfrakturer, revbensbrott, inre blödningar med mera.

Hur vanligt är det med skador på olika ställen?

Knäskador är det som utgör en tredjedel av alla skador. Detta eftersom man kan vrida sig kraftigt och det drabbar knäet hårt och det blir en ledbandsskada. Det är bra att satsa på bra knäskydd. Många skador drabbar även tummen, och då är det ledbandet som sitter vid basen av tummen. Man räknar med att 15 % av alla skador drabbar tummen. 10 % av skadorna är det som drabbar huvud och axlar.

Fotledsskador är även det något man kan drabbas av. Till exempel när man åker längdskidor. Eller om man har mjuka pjäxor. Då kan man vrida till fotleden och då sträcks ledbandet eller går av helt. Skidåkare kan även drabbas av olika muskelskador eller muskelsträckningar. Det händer även att skidåkare drabbas av frakturer eftersom både ben och armar är utsatta när man åker skidor, eller snowboard. Det går till viss del att förebygga många av skadorna genom att ha en god styrka och kondition. Behandling av vissa skador, kan på plats göras med RICE, som står för Rest, Ice, Compression och Evelation, alltså vila, is, tryck och högläge.